App giao hàng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường kinh doanh ngày càng phát triển hiện…